Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Problems of Infocommunications. Science and Technology 2020» (PIC S&T 2020)

Науковці кафедри «Автоматизації та компютерно-інтегрованих технологій» взяли участь у міжнародної конференції «Problems of Infocommunications. Science and Technology 2020» (PIC S&T 2020), що відбулася 6-9 жовтня у Харківському національному університеті радіо електроніки. 

На конференції представлено доповідь «Fuzzy Model for Estimating the Probability of User Error in the Electronic Document Management System»

Статті за матеріалами конференції індексуються у наукометричної базі SCOPUS

News by date

By Category