Тренінг викладачів кафедри автомобілів

Викладачі кафедри навчаються проводити онлайн лекції з використанням навчального сайту ХНАДУ

News by date

By Category