Публікація зарубіжної одноосібної монографії

Доцент кафедри економіки і підприємництва Левченко Ярослава Сергіївна опублікувала одноосібну монографію на тему "Теоретико-методологічні основи фінансового забезпечення мостобудування України в рамках державно-приватного партнерства" в м.Софія (Болгарія). 

В монографії акцентовано увагу на вирішенні проблеми фінансового забезпечення мостобудування, а саме: обгрунтовано та запропоновано комплексний підхід до подолання окресленої проблеми. Робота складається з 4-х розділів, які висвітлено на 272 стр.

News by date

By Category