ПОЗДОРОВЛЯЄМО З УСПІШНИМ ПУБЛІЧНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ КАШКАНОВА АНДРІЯ АЛЬБЕРТОВИЧА

ПОЗДОРОВЛЯЄМО З УСПІШНИМ ПУБЛІЧНИМ ЗАХИСТОМ ДИСЕРТАЦІЇ
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.22.02 – Автомобілі та тракториКашканова Андрія Альбертовича
на тему:
«КОНЦЕПЦІЯ ОЦІНЮВАННЯ І ЗМЕНШЕННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ В ЗАДАЧАХ АВТОТЕХНІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД»
Науковий консультант: доктор технічних наук, доцент Сараєв Олексій Вікторович, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, декан автомобільного факультету
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, доцент, Бондаренко Анатолій Ігорович, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», професор кафедри автомобіле- та тракторобудування; доктор технічних наук, професор, Гецович Євгеній Мойсейович, Сумський національний аграрний університет, професор кафедри тракторів, сільськогосподарських машин та транспортних технологій; доктор технічних наук, професор, Грицук Ігор Валерійович, Херсонська державна морська академія, професор кафедри експлуатації суднових енергетичних установок.
З дисертацією можна ознайомитись на офіційному сайті та у бібліотеці університету

News by date

By Category