Наукова робота студентів

Під керівництвом Олени Володимирівни Крайнюк студенти ХНАДУ 9 листопаду 2020 року прийняли участь у І Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції студентів та молодих науковців «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ»,  яку було організовано у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова

МЕТОЮ КОНФЕРЕНЦІЇ СТАЛИ:

- аналіз сучасних викликів та загроз в охороні праці у контексті європейської інтеграції України;

- шляхи забезпечення безпеки у сфері природної, техногенної та соціальної безпеки населення й територій в умовах повсякденної діяльності та у разі виникнення надзвичайних подій та ситуацій;

- обговорення пріоритетних напрямів розв’язання проблемних питань у галузі безпеки.

Студентка гр. Т-43 Сокол Емілія досліджувала людський фактор як причину нещасних випадків на автотранспортних підприємствах, про що підготувала тези та доповідь на конференцію.

Аналізу травматизму на автомобільному транспорті в Україні та європейських державах присвячено роботу студентки Литвиненко Катерини (гр. Т-43).

Інтерес викликала доповідь Шибко Єви (Т-43) на тему «Аналіз виробничого травматизму  за віковими ознаками».

Конференція проходила у дистанційному форматі та організовано за допомогою meet.google.

Сьогодні необхідні нові способи ефективної взаємодії «студент - викладач», одним з яких, на наш погляд, є дистанційна підтримка НДРС. Саме вона відповідає сучасним тенденціям вищої освіти, сприяє формуванню мобільності студентів, дозволяє оптимізувати діяльність викладача.

Система навчання повинна бути здатна не тільки формувати знання, а й в результаті постійного і швидкого оновлення знань розвинути потребу в безперервному самостійному оволодінні цими знаннями, вміннями і навичками самоосвіти.

Освіта стає більш динамічною, мережевою і все більше - електронною. Сучасний студент проживає в світі Інтернету, соціальних мереж, блогів, цифрового аудіо- і відеоконтенту, що дає йому можливість мати необмежений доступ до кращих світових навчальних ресурсів, підтримує комунікацію з викладачем в будь-який час, в будь-якому місці.

Роботи студентів виконані в рамках самостійної роботи над індивідуальними завданнями при вивченні курсу «Охорона праці».

News by date

By Category