На кафедрі КТМ видано навчальний посібник «Лінійне програмування»

Викладач кафедри комп'ютерних технологій і мехатроніки О. Б. Маций прийняла участь у написанні та виданні навчального посібника  «Лінійне програмування»  для студентів напрямів підготовки 122 Комп’ютерні науки та 121 Інженерія програмного забезпечення.

  • Навчальний посібник «Лінійне програмування» призначено для методичного забезпечення курсів «Дискретна математика», «Теорія прийняття рішень» і «Системний аналіз», які  викладаються бакалаврам та магістрам, що навчаються за спеціальностями 122  «Комп’ютерні науки» і 121  «Інженерія програмного забезпечення».
  • При викладанні зазначених навчальних дисциплін виникла необхідність у систематизації відомостей, що стосуються теорії лінійної оптимізації, яка в різних контекстах виникає у даних навчальних курсах, та закріплення пов’язаних із цим знань і умінь студентів.
  • Навчальний посібник містить теоретичний матеріал за відповідними розділами програм вказаних дисциплін разом із деякими суміжними питаннями, а також чисельні приклади розв’язання модельних задач і графічні ілюстрації.
  • Викладений у навчальному посібнику матеріал відповідає сучасному науковому рівню, полегшує засвоєння теоретичного матеріалу, сприяє придбанню навичок вирішення прикладних завдань шляхом їх математичного моделювання, а також формуванню загальної картини знань фахівців у області комп’ютерних наук та  інженерії програмного забезпечення.  

News by date

By Category