Міжнародна конференція «Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний дос

24 травня 2024 року кафедрою Обліку і оподаткування ХНАДУ проведено ІV Міжнародну науково-практичну конференцію «Обліково-аналітичний та економіко-фінансовий інструментарій управління сучасним підприємством: міжнародний досвід» (посвідчення УкрІНТЕІ № 502 від 05.12.2023 р.).

У роботі цієї конференції взяли участь 129 учасників з 3 країн (Україна, Казахстан, Польща), які представляють 20 закладів вищої освіти і 1 наукову установу. Кількість молодих учених, що взяли участь у конференції, – 4 особи, здобувачів вищої освіти – 66 осіб. 

На конференцію подано 66 доповідей, які рекомендовано до публікації у збірнику матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. 30 доповідей підготовлено учасниками з Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 36 доповідей – учасниками зі сторонніх організацій:

– ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України» (1 доповідь);

– Західноукраїнський національний університет, м. Тернопіль (1 доповідь);

– Казахський автомобільно-дорожній інститут ім. Л.Б. Гончарова, м. Алмати (2 доповіді);

– Класичний приватний університет, м. Запоріжжя (2 доповіді)

– Лодзький технологічний університет (1 доповідь);

– Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу (1 доповідь);

– Луцький національний технічний університет (6 доповідей);

– Львівський національний університет імені Івана Франка (1 доповідь);

– Львівський торговельно-економічний університет (2 доповіді);

– Миколаївський національний аграрний університет (1 доповідь);

– Національний лісотехнічний університет України, м. Львів (1 доповідь);

– Національний транспортний університет, м. Київ (1 доповідь);

– Національний університет «Львівська політехніка» (3 доповіді);

– ПВНЗ «Європейський університет», м. Київ (1 доповідь);

– Сумський державний університет (4 доповіді);

– Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (1 доповідь);

– Університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро (3 доповіді);

– Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (1 доповідь);

– Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (2 доповіді).

– Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (1 доповідь).

Тематичні напрямки роботи конференції (секції) є такими:

1) обліково-аналітичне забезпечення управління і розвитку суб’єктів підприємництва;

2) обліково-податкова політика і внутрішній аудит підприємницьких структур;

3) сучасний інструментарій фінансового управління бізнес-одиницями;

4) менеджмент змін на сучасному підприємстві: вітчизняний та зарубіжний аспекти;

5) нормативно-правове забезпечення розвитку підприємництва;

6) перспективи модернізації бухгалтерського обліку в умовах цифрової економіки;

7) науково-методичні засади розвитку обліку і оподаткування.

У результаті плідної науково-дослідницької роботи науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти розроблено низку теоретично-методичних і практичних результатів, що мають як наукове, так і прикладне значення та формують якісне підґрунтя для ефективного продовження наукових досліджень у галузі обліку і оподаткування, фінансів, економіки, підприємництва, менеджменту.

Колектив кафедри Обліку і оподаткування ХНАДУ висловлює щиру подяку всім співорганізаторам конференції за допомогу та співпрацю у проведенні заходу, а учасникам – за активну участь!


News by date

By Category