НАГЛЯДОВА РАДА

Наглядова Рада Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (ХНАДУ) створюється відповідно до Закону України «Про вищу освіту». У своїй діяльності Наглядова Рада керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президеннта України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, нормативно-правовими актами, що рекламентують функціонування ХНАДУ.

Наглядова Рада ХНАДУ (Наглядова Рада) – це орган, який формується з громадян України – представників органів державної влади України, закладів освіти та установ науки, культури, економіки, комерційних організацій, виробництва, бізнесу, громадських діячів, випускників вищих навчальних закладів, чиї заслуги та авторитет у певній галузі беззаперечні і не залежать від політичної та іншої коон’юнктури.

Наглядова Рада здійснює свою діяльність на громадських засадах, керуючись принципами колегіальності та гласності при ухваленні рішень.

Основними завданнями Наглядової Ради є:

  • розгляд напрямів перспективного розвитку ХНАДУ;
  • надання допомоги керівництву ХНАДУ в реалізації державної політики у галузі вищої освіти;
  • забезпечення ефективної взаємодії ХНАДУ з органами державного управління, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку вищої освіти і науки.

Діяльність Наглядової Ради спрямована на:

  • реалізацію ідеї національного відродження України;
  • постійне підвищення ефективності діяльності ХНАДУ, визнання на державному і міжнародному рівнях, забезпечення конкурентоспроможності вищої освіти;
  • розвиток і визначення на державному і освітньому рівнях авторських шкіл;
  • створення здорового психологічного мікроклімату для учасників освітнього процесу;
  • стимулювання творчої праці науково-педагогічних працівників та студентів;
  • залучення додаткових джерел фінансування ХНАДУ.