Відділ організації і координації наукових досліджень здійснює:

  • планування та організацію  проведення фундаментальних, прикладних науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
  • наукову співпрацю у межах національних і міжнародних науково-технічних програм;
  • фінансове і матеріально-технічне забезпечення досліджень і розробок;
  • облік та аналіз створюваної науково-технічної продукції і результатів наукової діяльності та їх просування у інформаційному просторі з метою подальшого впровадження у відповідних галузях  національної економіки та комерціалізації на національному та світовому ринках.

Співробітники відділу

Начальник відділу 
Марченко Наталія Іванівна