Спеціалізована Вчена рада Д 64.059.02.

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті (ХНАДУ)успішно функціонує спеціалізована вчена рада Д64.059.02 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:

  •    05.22.01 – Транспортні системи;
  •    05.22.02 – Автомобілі та трактори;
  •    05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту.