Лебединський Андрій Володимирович

Тема дисертації: "Моделі, методи та інформаційна технологія дистанційного контролю технічних об’єктів з нестаціонарними сигналами"

галузь знань: 12 "Інформаційні технології"
спеціальність: 122 "Комп'ютерні науки"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.11.2021 р. № 1214 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України"

Голова ради:
1. Нефьодов Леонід Іванович, д.т.н., професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Рецензенти:
2. Алексієв Олег Павлович, д.т.н., професор, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
3. Кононихін Олександр Сергійович, к.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Опоненти:
4. Романенков Юрій Олександрович, д.т.н., професор, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"
5. Волк Максим Олександрович, д.т.н., професор, Харківський національний університет радіоелектроніки 

Зауваження та звернення можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи в якій працює науковець, який підписав зауваження на дисертацію.

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
– в друкованому вигляді – Спеціалізована вчена рада ДФ 64.089.016 (голова Нефьодов Л.І.), кімната 208, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002;
– в електронному вигляді (відскановані)svr_phd_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net