Аспірантура

Аспірантура ХНАДУ готує науково-педагогічних і наукових фахівців для здобуття ступеня доктора філософії, з відривом і без відриву від виробництва.

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок: - коштів Державного бюджету України - за державним замовленням; - коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) - понад державне замовлення; - міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну;- на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами);
- інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності; - за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Детальніше...

 

 

 

АСПІРАНТАМ