Аспірантура і докторантура

Строки прийому заяв, вступних випробувань та зарахування вступників

Начинается скачивание файлаРозклад проведення вступних випробувань для вступників ХНАДУ на здобуття освітнього ступеня доктора філософії в 2023 р.

завідувач аспірантури та докторантури Людмила В'ячеславівна, тел. 0505669610

фахівець аспірантури Анна Володимирівна, тел. 0956712784

Прийом заяв і документів, вступні іспити, конкурсний відбір та зарахування на навчання до аспірантури денної, вечірньої та заочної форм навчання проводяться в такі строки:

1)  Прийом заяв і документів:

з 11 квітня по 21 квітня 2023 року; 

з 10 липня по 20 липня 2023 року;

2)  Строки проведення вступних іспитів:

25 квітня – 29 квітня 2023 року

24  липня – 27 липня 2023 року

3)  Вступні іспити зі спеціальності:

25 квітня 2023 року

24 липня 2023 року

4)  Вступні іспити з іноземної мови:

28 квітня 2023 року

26 липня 2023 року

5)  Терміни зарахування вступників:   

з 1 травня 2023 року (контракт)

з 1 серпня 2023 року (контракт)

з 1 вересня 2023 року (бюджет)

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ В ПАПЕРОВОМУ ВИГЛЯДІ

Вступники до аспірантури подають такі документи:

1)  заяву на ім’я ректора університету;

2)  особовий листок з фото;

3)  дві фотокартки 3x4;

4)  список  опублікованих  наукових  праць  і  винаходів;  перелік опублікованих статей/тез (за наявності) або реферат на 20 - 25 аркушів;

5)  копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;

6)  копію додатку до диплому;

7)  рекомендацію  Вченої  ради  факультету  вищого  навчального  закладу  (за наявності);

8)  копію паспорта;

9)  копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

10) копію трудової книжки;

11)  міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні В2 (за наявності).

12) військовий  квиток  (приписне посвідчення).

Аспірантура и докторантура 1

Аспірантура и докторантура 2

Аспірантура и докторантура 3

Аспірантура и докторантура 5

Підготовка наукових кадрів в университеті ведетьcя через аспірантуру і докторантуру

Підготовка наукових и науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення і відновлення інтелектуального потенціалу країни. Відділ аспірантури в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті був заснований у 1932 році. За роки роботи аспірантури та докторантури було підготовлено багато відомих вчених та науковців. Тільки за останні 25 років в університеті було захищено понад 470 кандидатських та 85 докторських дисертацій. Підготовка кадрів вищого професійного рівня в аспірантурі є одним з пріоритетних напрямків науково-освітньої політики університету.

Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва. Форми навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії: очна (денна, вечірня) та заочна.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

 • коштів державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі

 • міжнародних договорів України або міжнародних програм обміну .

В аспірантурі ХНАДУ, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо–науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук, проводиться в рамках поглиблення теоретичних і дослідних знань в сфері обраної спеціальності. 

Аспірантура дає нові навички, необхідні для працевлаштування і кар'єрного зростання в будь-якій професійній діяльності.

Останнi новини

Verlagswesen:

ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ НА РІВНІ PhD ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

27 червня 2023 року на засіданні разової спеціалізованої вченої ради Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбувся захист дисертації Овчаренко Анастасії Геннадіївни на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі знань – 07 «Управління та адміністрування» за...

Verlagswesen:

Нове надходження до наукової бібліотеки

Запрошуємо ознайомитися з новим виданням, яке розміщено в цифровому архіві Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ElArKhADI.

Об’ємні гідроприводи для машин технічного обслуговування аеродромів та літаків : монографія / Г. А. Аврунін, І. Г. Кириченко, І. Г. Пімонов, О. О....

Verlagswesen:

Нове надходження до наукової бібліотеки

Запрошуємо ознайомитися з новим виданням, яке розміщено в цифровому архіві Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ElArKhADI.

Бажинов, О. В. Електромагнітна безпека транспортних засобів : монографія / О. В. Бажинов, М. М. Кравцов. – Харків, 2021. – 133 с.
Внешняя ссылка открывается в новом окнеПерегляд за...

Verlagswesen:

Міжнародна науково-практична конференція «Філософія Григорія Сковороди і ми – українці»

У грудні 2022 р. українська і світова громадськість відзначатимуть 300 - річчя з дня народження великого мислителя, літератора і педагога Григорія Сковороди.

Verlagswesen:

Всеукраїнська науково-практична конференція в межах Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022»

25 листопада 2022 року в режимі онлайн відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Модернізація інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, спрямована на підвищення якості освіти» в межах Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022».

Verlagswesen:

Інформація від наукової бібліотеки

Шановні науковці ХНАДУ!
Бібліотека пропонує науковцям розміщувати свої публікації в електронному архіві ХНАДУ ElArKhadi. Архів університету – це ресурс відкритого доступу в мережі Інтернет, що містить матеріали наукового, дослідницького та освітнього характеру.
А саме: - наукові видання;
...

Verlagswesen:

Запрошуємо на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України...

Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти! Запрошуємо Вас на ІІ Міжнародну науково-практичну конференцію "Розбудова внутрішніх систем забезпечення якості у ЗВО України: інструменти та виклики", яка відбудеться онлайн та офлайн 17-18 листопада 2022 року на базі головного корпусу...

Verlagswesen:

Нове надходження до наукової бібліотеки

Запрошуємо ознайомитися з навчальним посібником, який розміщено в цифровому архіві Харківського національного автомобільно-дорожнього університету ElArKhADI.

Посібник з англійської мови для аспірантів технічних закладів вищої освіти (для практичних занять та самостійної роботи) : навч. посіб. /...

Verlagswesen:

Інформація від компанії «Clarivate Analytics»

Компанія «Clarivate Analytics» інформує, що протягом жовтня 2022 року відбудеться 3 безкоштовні вебінари для науковців, на яких розглядатимуться різні аспекти роботи з базою даних «Web of Science», а також інтеграції Цілей сталого розвитку в наукові дослідження.
Зареєстровані учасники отримають...

Verlagswesen:

Інформація від наукової бібліотеки

Бібліотека пропонує для ознайомлення зведений перелік наукових фахових видань України, в яких, згідно рекомендаціям ВАК, можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук. Також ці видання необхідні для ліцензування та акредитації...

Стажування для молоді в україно – польській фундації “ІМАНС”

Стрельнікова Вікторія, аспірантка кафедри фізики брала участь у стажуванні  з  14.10 - 25.10 в Варшаві. Стажування було організоване Польсько-українською Фундацією – Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці спільно з Духовною Академією Університету Кардинала Стефана Вишинського у Варшаві та польською Фундацією ADD. Метою стажування є ознайомлення із європейськими підходами щодо питання наукового плагіату і популяризація академічної доброчесності, а також підвищення кваліфікації освітян та поглиблення співпраці в академічній та науковій галузі між Україною і Польщею.

Nach oben

Аспірантура ХНАДУ - головний крок до майбутнього!

Контактна інформація відділу аспірантури і докторантури ХНАДУ:

м. Харків
вул. Ярослава Мудрого, 25
кімната № 207
тел. (057) 707-37-05
e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Переваги навчання у нас:

 • Висококваліфіковані наукові керівники.
 • Відмінна матеріально-технічна та методична база.
 • Розвиток особистості завдяки новим знанням і можливостям, що відкриваються.
 • Придбання універсальних професійних і дослідницьких навичок.
 • Кар'єрний ріст.
 • Приєднання до наукової спільноти.
 • Затребуваність на ринку праці.
 • Науковий ступінь - запорука фінансової стабільності.