Склад Наукового товариства

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету

Байдала Владислава Юріївна

асистент кафедри технології металів і матеріалознавства
Тел.: 095-355-88-90
E-mail: vlada.baidala@remove-this.gmail.remove-this.com

 

 

Заступник голови Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених

Бабаєва Аліна Олександрівна

студентка механічного факультету,
группа ММ-41-20
E-mail: babaeva19112002@remove-this.gmail.remove-this.com

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених механічного факультету

Мусаєв Заур Разилович

к.т.н., доцент кафедри будівельних і дорожніх машин
Тел.: 098-044-43-84
E-mail: zaur.musaiev92@remove-this.gmail.remove-this.com

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених дорожньо-будівельного факультету

Ільїн Ярослав Вікторович 

к.т.н., науковий співробітник кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів імені М.І. Волкова
Тел.: 057-707-37-42
E-mail: yailin12011993@remove-this.gmail.remove-this.com

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету управління та бізнесу

Дмитрієва Оксана Іллівна

д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва
Тел.: 057-738-77-87

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених факультету підготовки іноземних громадян

Авдєєнко Юлія Ігорівна

викладач кафедри мовної підготовки
Тел.:  057-707-36-81