Про оголошення конкурсного відбору проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених у 2022 році

Міністерство освіти і науки України оголосило Конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих, який фінансуватиметься за кошти загального фонду держбюджету.

Керівником проєкту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник, який працює (навчається) у закладі вищої освіти, науковій установі та на момент подання проєкту на Конкурс відповідає таким вимогам:

 • кандидат наук (доктор філософії), віком до 35 років включно;
 • доктор наук, віком до 40 років включно.

До основного складу виконавців проєкту можуть входити особи, які є молодими вченими відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність": студенти, аспіранти, наукові та науково-педагогічні працівники та інші дослідники ХНАДУ, вік яких на момент подання проєкту (листопад 2022 р.) не перевищує 35 років.

У разі потреби до виконання дослідження (розробки) залучається науковий консультант, яким може бути як вітчизняний, так і іноземний вчений, відповідно до тематики проєкту.

У міждисциплінарних проєктах співкерівником проєкту може бути молодий вчений, в тому числі, який працює в інших наукових установах або організаціях, закладах вищої освіти, на підприємствах.

Керівникам проєктів необхідно підготувати матеріали для проведення конкурсного відбору та подати секретарю Науково-технічної ради Звягінцевій Галині Олексіївні для подальшої передачі на розгляд ради до 24 листопада 2022 року на електрону адресу nis@remove-this.khadi.kharkov.remove-this.ua.

Проєкт, що подається на Конкурс, супроводжується листами підтримки від представників провідної наукової спільноти, потенційних інвесторів або реального сектору економіки. У поданих проєктах зазначена тематика досліджень має відповідати фаховому напряму секції, її змісту, очікуваним результатам, меті та завданням. Строк виконання дослідження або розробки пропонується до 3 років, тривалість одного етапу виконання роботи становить 1 рік.

 • Безпечна, чиста та ефективна енергетика;
 • Сучасне машинобудування, інтелектуальний, «зелений» та інтегрований транспорт; розвиток галузі ядерної фізики, радіофізики, астрономії та ракетно-космічної галузі, авіа- і суднобудування, військової техніки;
 • Нові матеріали та виробничі технології;
 • Зміна клімату, довкілля, чисте будівництво та раціональне природокористування;
 • Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибережних та внутрішніх вод, біоекономіка;
 • Економічні перетворення, демографічні зміни та добробут;
 • Україна у мінливому світі: інклюзивне, інноваційне, мисляче суспільство;
 • Безпекове суспільство: захист свободи, національної безпеки та культурної спадщини України та її громадян;
 • Охорона здоров’я: нові речовини та матеріали для профілактики та лікування, розвиток біотехнологій та обладнання для якісного медичного обслуговування;
 • Інформаційні та комунікаційні технології, робототехніка.

Усі документи щодо Конкурсу доступні за посиланням: