Видано монографію «Основи теорії транспортних систем»

Вийшла друком монографія «Основи теорії транспортних систем» авторів д.т.н, професора, завідувача кафедри транспортних систем і логістики Горбачова П.Ф., д.е.н, професора, декана факультету управління та бізнесу Дмитрієва І.А.

У монографії викладено основні теоретичні положення системного підходу та системного аналізу транспортних об'єктів. Наводиться порядок прийняття ефективних рішень при розгляді транспортних систем і особливості виконання його етапів. Розглядаються окремі методи моделювання та конкретні моделі, що використовуються для вирішення питань організації перевезень і дорожнього руху.

З монографією «Основи теорії транспортних систем» можна ознайомитися в методичному кабінеті кафедри економіки і підприємництва, бібліотеці факультету управління та бізнесу ХНАДУ.

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie