УВАГА Групи АПМ-21-18, АПМ-12т1-19

Дисципліна: Технології інженерингу

Лектор: доц. Абрамов Д.В.

Повторити лекційний матеріал Теми 2, 3. Тема 2 Моделі інформаційних процесів. Тема 3 Інформаційний процес обробки даних.

Самостійно опрацювати за дисципліною теми № 4: Функціональне моделювання (IDEF 0). №5. Програмний продукт BPwin

Самостійне опрацювання лабораторних занять з використанням пакету Microsoft Office Access. Вихідні дані для виконання робот наведені у додатку у Методичних вказівках до лабораторних робот. Номер варіанту відповідає порядковому номеру у списку групи АПМ-21-18. Для групи АПМ-12т1-19 номер варіанту вираховується за формулою  Вар № =6+i, де i – порядковий номер у списку групи.

Питання щодо виконання роботи надсилати на пошту Varan_mail@remove-this.ukr.remove-this.net

dl.khadi.kharkov.ua/pluginfile.php/62518/mod_resource/content/1/Методичнi_вк_Лаб_роботи_по_Технологii_iнженерингу.pdf

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie