Міжнародна науково-практична конференція "Фізика сучасності"

Шановні колеги!

Запрошуємо взяти участь 28 – 29 березня 2019 р. в Міжнародної науково-практичної конференції "Фізика сучасності"

Начинается скачивание файлаЗавантажити збірку тез

ОРГКОМІТЕТ:

Голова – Туренко А.М., ректор ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Заступник голови – Богомолов В.О., проректор ХНАДУ з наукової роботи, к.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Заступник голови – Сараєв О.В., декан автомобільного факультету ХНАДУ, д.т.н., проф., член-кореспондент Транспортної академії України;

Заступник голови – Батигін Ю.В., проф., д.т.н., завідувач кафедри фізики ХНАДУ.

ЧЛЕНИ ОРГКОМІТЕТУ:

Каслін М.Д. – начальник навчального відділу ХНАДУ, к.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Клименко В.І. – зав. кафедри автомобілів ХНАДУ, к.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Волков В.П. – зав. кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. М. Я. Говорущенка ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Абрамчук Ф.І. – зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Солодов В.Г. – зав. кафедри теоретичної механіки і гідравліки ХНАДУ, д.т.н., проф.;

Перегон В.А. – зав. кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин ХНАДУ, к.т.н., проф.;

Бажинов О.В. – зав. кафедри автомобільної електроніки ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;

Батигін Ю.В. – зав. кафедри фізики ХНАДУ, д.т.н., проф., член-кореспондент Транспортної академії України;

Подригало М.А .– зав кафедри технології машинобудування і ремонту машин, д.т.н., проф.;

Бондаренко В.В. – професор кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки ХНАДУ, к.пед.н., проф., академік Транспортної академії України;

Бондаренко О.Ю. – доц. кафедри електрофізики НТУ «ХПІ», к.т.н.;

Финкельштейн В.Б. – проф. каф. загальної електротехніки ХНАГХ, д.т.н.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Гаврилова Т. В. – відповідальний секретар конференції, к.ф.-м.н., доц.;

Шиндерук С. О. – відповідальний секретар конференції, к.т.н., доц.;

Стрельнікова В. А. – відповідальний секретар конференції, аспірант.

 

Контакти: e-mail: Открывается окно почтовой программы для отправки emailfunddisc@gmail.com., тел. (057) 707-37-27

 

Секції конференції

Секція 1 - «Роль сучасних фізичних досліджень при удосконаленні і розробці технологічних процесів і приладів»

Секція 2 - «Автошляхи майбутнього. Фізичні методи для аналізу властивостей дорожньо-будівельних матеріалів»

Секція 3 - «Застосування нанотехнологій у автомобільній промисловості»

Секція 4 - «Теоретичні основи процесів в двигунах внутрішнього згоряння»

Секція 5 – «Концепція, дизайн і виробництво транспортних засобів»

Секція 6 – «Енергозберігаючі технології сучасності»

Секція 7 – «Автоматизація логістики на транспорті»

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie