Індивідуальний план роботи під час карантину професора Батигіна Ю.В.

(з 27 квітня по 8 травня 2020 р)
Das KHNADU-Logo für den News-Bereich

1. Дистанційне навчання  проф. Батигіним Ю.В. групи студентів АЕ-11-19 за матеріалом тестів до атестації за темами 2 семестру з фізики: «Електріка&Магнетизм». Матеріали відіслані електронною поштою старості групи Неділько Я.О. та заміснику старости Філярському О.А. Проведено рецензування самостійного опрацювання студентами практичних занять з навчальних тем цього семестру.
На протязі часу дистанційної роботи віртуальний контроль здійснюється за особистим контактом зі старостою та його замісником, які при необхідності забезпечують особистий зв’язок зі студентами при виникненні питань навчання.

2. Продовження роботи  з підготовки методичних розробок для практичних занять та віртуальних лабораторних робіт за темою «Змінний електричний струм» та «Електромагнітні прилади».

3. Продовження наукової роботи  з обчислення необхідних даних для проведення експериментальних досліджень за темою д/б тематики з індивідуального плану на 2019-2020р.р. та темою наукової роботи за сумісництвом (магнітно-імпульсне рихтування та резонансний підсилювач електричної потужності). Підготовка відповідей на рецензії статей, що були подані для публікацій у наукові журнали (Україна – Технічна електродинаміка, Турція – Electrica).

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie