Дистанційне навчання

Харківський національний автомобільно-дорожній універсистет забезпечує дистанційну форму навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій через електронні навчальні курси, розміщені на Навчальному сайті ХНАДУ.

Організація дистанційної форми навчання 

Кафедра готує план проведення дистанційного навчання та затверджує його в деканаті. Наявність дистанційного курсу або електронного курсу-ресурсу обов’язкова.

Викладач організовує навчальний процес за допомогою дистанційного курсу де передбачене щотижневе планування та відображені результати навчального процесу.

Студент повинен отримати на кафедрі індивідуальний логін та пароль, а також адреси курсів.
Це дає йому можливість заходити у курси, які вивчаються у конкретному семестрі, завантажувати інформаційні файли (посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки тощо), залишати на відповідному тижні звіти індивідуальних завдань, проходити тематичні тести, винонувати практичні завдання та зустрічатися з викладачем в онлайн режимі на лекціях.
Начинается скачивание файлаІнструкція для студентів як працювати на навчальному сайті

Також, студенти мають змогу користуватися Файловим архівом ХНАДУ, який забезпечує доступ до навчально-методичних матеріалів дисципліни: посібник, підручник, конспект лекцій, робоча програма дисципліни, методичні вказівки до виконання лабораторних та практичних робіт, контрольних, курсових, СРС та ін.
Логін і пароль до файлового архіву видають куратори для усієї групи.
Начинается скачивание файлаІнструкція для студентів як користуватись файловим архівом

Безкоштовні платформи для неформальної освіти

Одні з найбільших освітніх платформ надають можливість українським студентам та університетам отримати безкоштовний доступ до платних курсів. 

Безплатні онлайн-курси – це нагода для студентів та викладачів розширити знання та навички. Необмежений доступ до якісних знань відкриває перспективи для української освіти. Цією можливістю варто скористатися!