Склад групи сприяння академічної доброчесності

Дмитрієва Оксана Іллівна

Голова групи

Завідувач кафедри економіки і підприємництва, д-р е.н., проф.

Байдала Владислава Юріївна

Заступник голови групи

Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених університету

Проніна Людмила В’ячеславівна

Завідувач аспірантури та докторантури

Грайворонська Інна Валерієвна

к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності

Холодова Ольга Олександрівна,

к.т.н., доцент кафедри організації і безпеки дорожнього руху

Шевченко Олена Сергіївна

Директор наукової бібліотеки

Левченко Денис Вадимович

аспірант кафедри двигунів внутрішнього згоряння

Ільїн Ярослав Вікторович

к.т.н., науковий співробітник кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів імені М.І. Волкова

Авдєєнко Юлія Ігорівна

викладач кафедри мовної підготовки