Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові видання
Русский
English
Deutsch
Français
субота, 15-12-2018

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 р. «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

ISSN 2521-1773 (Online), ISSN 2219-5548 (Print)

Сайт журналу з 01.01.2018 р.
http://bulletin.khadi.kharkov.ua/

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі. 

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Засновники: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Північно-Східний науковий центр транспортної академії України.

Головний редактор: д.т.н., проф. Богомолов В.О.

Заступники головного редактора: д.т.н., проф. Гнатов А.В., д.т.н., проф. Жданюк В.К., д.т.н., проф. Нагорный Е.В., д.т.н., проф. Подригало М.А., д.т.н., проф. Кириченко І.Г.

Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Аргун Щ.В.

Члени редколегії: Алексієв О.П., Батигін Ю.В., Батракова А.Г., Вдовиченко В.О., Волков В.П., Горбачов П.Ф., Глушкова Д.Б., Гриценко А.В., Гурко О.Г., Д'яченко С.С., Золотарьов В.О., Каніло П.М., Колодяжний В.М., Клец Д.М., Клименко В.І., Наглюк І.С., Нікітіна Т.Б., Полярус О.В., Хоботова Е.Б., Янютін Є.Г., Garbinčius Giedrius, Golovashchenko S., Hartmut Beckedahl, Igors T., Ireneusz Zbicinski, Mikhaǐlenko V., Naumov V., Prentkovskis O., Puodžiukas V., Roland Lachmayer, Sidi Mochammed Senouci, Tropina A., Viselga Gintas, Vrublevsky A.

Представлення у системах реферування: видання відображається в реферативних базах даних Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Googl академіяeLIBRARYCYBERLENINKA, ВИНИТИIndex CopernicusGoogle scholar

Рецензування: Рукописи усіх статей проходять обов’язкове закрите незалежне рецензування, за результатами якого редколегія приймає висновок щодо можливості їх друкування у збірнику наукових праць.

Оплата публікації:
Згідно до наказу ХНАДУ № 69 від 17 травня 2018 р. збірник наукових праць «Вісник ХНАДУ» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.


Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:
  - для усіх авторів 19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;
  - виключно для авторів – працівників ХНАДУ вартість усієї статті - 19,37 грн. з ПДВ (незалежно від кількості сторінок) плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ. Загальна вартість усієї статті для авторів та студентів університету складає 71,21 грн.;
  - вартість публікації статті, що написана студентом одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету;
  - стаття, що написана спільно працівником(ами) ХНАДУ і особою(ами), яка(і) не працюють в ХНАДУ   19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;.

У якості авторського гонорару за друкування статті у збірнику автор(и) отримують один примірник  незалежно від кількості авторів.

Основні параметри:періодичність - 4 рази на рік; мови видання - українська, російська, англійська;обсяг - до 15 ум. друк. аркушів; тираж - 100 примірників; географія розповсюдження - Україна та країни СНД.

Адреса редакції: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, Харків, Україна, 61002
Тел.: (057) 707-3799
E-mail: rio@khadi.kharkov.ua

 

Назад     Автомобільний транспорт    Економіка транспортного комплексу