Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові видання
п'ятниця, 24-05-2019

Автомобіль і Електроніка. Сучасні технології

 

Журнал засновано в 2011 р. кафедрою Автомобільної електроніки, Харківського національного автомобільно-дорожнього університету.

ISSN: 2226-9266

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України наказом Міністерства освіти і науки України №1528 від 29.12.2014

Сайт журналу:  http://veit.khadi.kharkov.ua/

В журналі публікуються матеріали теоретичних та практичних досліджень присвячених перспективним напрямкам розвитку автомобільної електроніки, впровадженню та удосконаленню гібридних та електромобілів, моделюванню транспортних процесів і систем, інформаційним технологіям й інтелектуальним системам на транспорті, сучасним технологіям діагностики систем і агрегатів транспортних засобів. Журнал також включає матеріали доповідей учасників Міжнародної науково-технічної конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології».

Мови видання: українська, російська, англійська

Періодичність: 2 рази на рік

Індексація в міжнародних наукометричних базах даних: видання індексується в Index CopernicusGoogle Scholar.

Головний редактор:  Бажинов Олексій Васильович, доктор технічних наук, професор
Заступник головного редактора:  Гнатов Андрій Вікторович, доктор технічних наук, професор
Відповідальний секретар:  Дзюбенко Олександр Андрійович, кандидат технічних наук

Члени редколегії:  Александров Є.Є., д.т.н., Абрамчук Ф.І., д.т.н., Алексієв В.О., д.т.н., Батигін Ю.В., д.т.н., Богомолов В.О., д.т.н., Болюх В.Ф., д.т.н., Бичков В.Л., д.ф.-м.н., Венцель Є.C., д.т.н., Волков В.П., д.т.н., Гавриленко В.В., д.ф.-м.н., Гелашвілі О.Г., д.т.н., Грабар І.Г., д.т.н., Далека В.Х., д.т.н., Кошовий М.Д., д.т.н., Нефьодов Л.І., д.т.н., Ніконов О.Я., д.т.н., Подригало М.А., д.т.н., Потапенко Є.М., д.т.н., Садовой О.В., д.т.н., Тернюк М.Е., д.т.н., Туренко А.М., д.т.н., Шатров М.Г., д.т.н., Щербак Я.В., д.т.н., Филипенко О.І., д.т.н.

Адреса редакції: Харківський національний автомобільно-дорожній
                              університет, 
                              Автомобільний факультет,
                              Кафедра автомобільної електроніки,
                              вул. Ярослава Мудрого, 25, Харків, Україна, 61057,

Тел.: (057) 707-36-96
E-mail: ae.hnadu(at)gmail(dot)com 

Назад

Вісник ХНАДУ  Автомобільний транспорт
Економіка транспортного   комплексу