Склад апеляційної комісії ІІ-го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт»

Голова комісії Сараєв О.В. д.т.н., доцент, декан автомобільного факультету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Члени комісії Лебедєв А.Т. д.т.н., професор, завідувач кафедри тракторів і автомобілів (Навчально-науковий інститут механотроніки і систем менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка)
  Попова Н.В. д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та торговельного підприємництва (Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету)
  Зіпунніков М.М. к.т.н., доцент, старший науковий співробітник Відділу водневої енергетики Інституту проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного, м. Харків
  Краснокуцкий В.М. к.т.н., професор кафедри автомобіле- і тракторобудування (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»)
  Леонтьєв Д.М. к.т.н., доцент кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
  Прилуцька Л.А. к.і.н., доцент, вчений секретар університету (Харківський національний автомобільно-дорожній університет)