Доступ до публічної інформації

Керуючись Законом України Внешняя ссылка открывается в новом окнеПро Доступ до публічної інформації, Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», листом № 1/939 від 19.01.2012 р. «Щодо необхідності висвітлення на веб-сайтах ВНЗ публічної інформації»  Харківський національний автомобільно-дорожній університет надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит.

Запитувачі інформації мають право:

  • Звернутися до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету із запитом на інформацію, вимоги щодо оформлення якого визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».
  • Звернутися до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація їх особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним.
  • Подати запит на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача, а також звернутися до Харківського національного автомобільно-дорожнього університету із запитом на інформацію під час особистого прийому посадовими особами університету.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

  1. ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит) *;
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію.

Зразки форм для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:  вул. Ярослава Мудрого 25, м. Харків, Україна, 61002, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

електронна пошта: admin@khadi.kharkov.ua

Запити про доступ до персональних даних (щодо розміру стипендії, кількість місяців у навчальному році) повинні бути оформлені згідно із вимогами ст. 18 Закону України “Про захист персональних даних” (зокрема, вказати реквізити документа, що посвідчують особу запитувача).