Відкрита лекція з дисципліни «Основи метрології»

У межах дисципліни «Основи метрології» 19 жовтня 2020 року було проведене планове відкрите лекційне заняття на тему «Засоби вимірювальної техніки».   

Лекція проводилась для студентів механічного факультету за спеціальністю 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (група: ММ-32т1-19) за допомогою сервісу для організації онлайн-конференцій та відеозв'язку Zoom.

Питання, що розглядалися на лекційному занятті:

1. Класифікація та основні характеристики засобів вимірювальної техніки.

2. Вимірювальні перетворювачі.

3. Аналогові та цифрові вимірювальні прилади.

4. Класифікація похибок засобів вимірювання.

Лектор: к.т.н., доцент кафедри метрології та безпеки життєдіяльності Діденко Н.В.

На занятті були присутні представники професорсько-викладацького складу кафедри МБЖД та д.т.н, професор кафедри будівельних і дорожніх машин Венцель Євген Сергійович.

Під час обговорення всі присутні відзначили, що заняття було проведено на високому педагогічному рівні й одержало схвальні відгуки. Підібраний теоретичний матеріал дозволив викладачу зберегти стійку увагу слухачів протягом всього заняття. Лектор вміло поєднала елементи бесіди з мультимедійною презентацією, що дало можливість глибоко розкрити тему лекції. 

Новости по дате

Новости по тегам

По категории