Международная научно-практическая конференция "Физика современности"

Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие 28 – 29 марта 2019 г. в Международной научно-практической конференции "Физика современности"

Начинается скачивание файлаЗагрузить сборник тезисов

ОРГКОМІТЕТ:

Глава – Туренко А.Н., ректор ХНАДУ, д.т.н., проф., академик Транспортной академии Украины;
Заместитель главы – Богомолов В.А., проректор ХНАДУ по научной работе, к.т.н., проф., академик Транспортного академии Украины;
Заместитель главы – Сараев О.В., декан автомобильного факультету ХНАДУ, д.т.н., проф., член-корреспондент Транспортной академии Украины;
Заместитель главы – Батыгин Ю.В., проф., д.т.н., заведующий кафедры физики ХНАДУ.

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА:

Каслин Н.Д. – начальник учебного отдела ХНАДУ, к.т.н., проф., академик Транспортной академии Украины;
Клименко В.І. – зав. кафедри автомобілів ХНАДУ, к.т.н., проф., академік Транспортної академії України;
Волков В.П. – зав. кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. М. Я. Говорущенка ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;
Абрамчук Ф.І. – зав. кафедри двигунів внутрішнього згоряння ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;
Солодов В.Г. – зав. кафедри теоретичної механіки і гідравліки ХНАДУ, д.т.н., проф.;
Перегон В.А. – зав. кафедри деталей машин і теорії механізмів і машин ХНАДУ, к.т.н., проф.;
Бажинов О.В. – зав. кафедри автомобільної електроніки ХНАДУ, д.т.н., проф., академік Транспортної академії України;
Батигін Ю.В. – зав. кафедри фізики ХНАДУ, д.т.н., проф., член-кореспондент Транспортної академії України;
Подригало М.А .– зав кафедри технології машинобудування і ремонту машин, д.т.н., проф.;
Бондаренко В.В. – професор кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки ХНАДУ, к.пед.н., проф., академік Транспортної академії України;
Бондаренко О.Ю. – доц. кафедри електрофізики НТУ «ХПІ», к.т.н.;
Финкельштейн В.Б. – проф. каф. загальної електротехніки ХНАГХ, д.т.н.

СЕКРЕТАРІАТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Гаврилова Т. В. – відповідальний секретар конференції, к.ф.-м.н., доц.;
Шиндерук С. О. – відповідальний секретар конференції, к.т.н., доц.;
Стрельнікова В. А. – відповідальний секретар конференції, аспірант.

Контакти: e-mail: Открывается окно почтовой программы для отправки emailfunddisc@remove-this.gmail.remove-this.com., тел. (057) 707-37-27

Секції конференції

Секція 1 - «Роль сучасних фізичних досліджень при удосконаленні і розробці технологічних процесів і приладів»

Секція 2 - «Автошляхи майбутнього. Фізичні методи для аналізу властивостей дорожньо-будівельних матеріалів»

Секція 3 - «Застосування нанотехнологій у автомобільній промисловості»

Секція 4 - «Теоретичні основи процесів в двигунах внутрішнього згоряння»

Секція 5 – «Концепція, дизайн і виробництво транспортних засобів»

Секція 6 – «Енергозберігаючі технології сучасності»

Секція 7 – «Автоматизація логістики на транспорті»

Новости по дате

Новости по тегам

По категории