Підсумки роботи кафедри економіки і підприємництва у 2019/2020 навчальному році

Минув ще один навчальний рік, а отже час підводити підсумки. 2019/2020 навчальний рік для кафедри економіки і підприємництва став роком викликів, досягнень і звершень.

Навчально-методична робота. Забезпечено викладання 62 навчальних дисциплін, проведення 4 видів практик, курсове проектування, дипломне проектування бакалаврів і магістрів. Видано 1 підручник, 3 навчальних посібники (з них 1 – англійською мовою), 17 збірок методичних вказівок. Проведено велику роботу по наповненню навчальними матеріалами файлового архіву та навчального сайту: розроблено 19 нових електронних курсів-ресурсів, розміщено 36 конспектів лекцій, 94 збірки методичних вказівок, 93 збірки тестових завдань і матеріалів для самостійної роботи студентів. Проведено Всеукраїнську науково-методичну Інтернет-конференцію «Взаємозв’язок освіти, науки та виробництва – основа ефективного навчального процесу». Проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт студентів зі спеціальності «Економіка підприємства».

Науково-дослідна робота. Завершено держбюджетну науково-дослідницьку роботу на тему «Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні». Виконано робіт за госпдоговірною тематикою на 217000 грн. з ПДВ. Викладачами опубліковано 10 монографій, 106 наукових статей і 138 тез доповідей. Отримано 17 свідоцтв про реєстрацію авторського права. Проведено ХІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» та ХІІІ Міжнародну наукову конференцію здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді». Проведено ІІ тур ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Автомобільний транспорт» за напрямами «Транспортне підприємництво» та «Економіка автомобільного транспорту». Вийшли друком чергові № 23-24 Збірника наукових праць «Проблеми і перспективи розвитку підприємництва», який включено до Переліку наукових фахових видань України категорії «Б» (економічні науки) та індексується у МНБД Index Copernicus. Видано Збірник студентських наукових праць «Економічні перспективи» (№ 12).

Робота з обдарованою студентською молоддю. Окремим напрямком роботи і приводом для гордості кафедри є результати наукової роботи здобувачів вищої освіти. Цьогоріч більше 20 талановитих студентів стали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт МОН України за напрямами «Економіка підприємства», «Підприємництво», «Економіка та управління у сфері торгівлі», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці», «Публічне управління та адміністрування», «Туризм», «Банківська справа», «Економіка автомобільного транспорту», «Транспортне підприємництво». Відзначено на всеукраїнському рівні й якість дипломного проектування на кафедрі: 3 дипломні роботи магістрів були нагороджені дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Економіка підприємства»; 1 дипломна робота магістра була нагороджена дипломом І ступеня Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт зі спеціальності «Підприємництво, торгівля і біржова діяльність». Також 6 здобувачів вищої освіти стали переможцями ХIV Харківського регіонального конкурсу студентських наукових робіт, 2 студенти здобули Гран-прі Конкурсу бізнес-планів підприємницької діяльності серед студентів закладів вищої освіти та фахової передвищої освіти. Вражає й публікаційна активність молодих науковців − здобувачами вищої освіти опубліковано: 17 наукових статей у співавторстві з викладачами; 100 наукових статей самостійно (без співавторства з викладачами); 11 тез доповідей у співавторстві з викладачами; 70 тез доповідей самостійно.

Кадровий склад. Зростає якість кадрового складу кафедри: захищено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук (Шевченко І.Ю.), 3-м викладачам (Левченко Я.С., Приходько Д.О., Федорова В.О.) присвоєно вчені звання доцентів. Викладачі кафедри є експертами МОН України (Дмитрієв І.А. – експерт з оцінювання ефективності діяльності наукових установ) та НАЗЯВО (Федорова В.О., Левченко Я.С. – експерти з акредитації освітніх програм).

Відзнаки. Шевченко І.Ю. призначено стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених. Шершенюк О.М. оголошено Подяку МОН України, Левченко Я.С. – Подяку Голови районної державної адміністрації м. Кам’янка Черкаської області.

Підбиваючи основні підсумки 2019/2020 навчального року, можна зробити висновок, що кафедра економіки і підприємництва – це структурний підрозділ, спроможний у повній мірі вирішувати поточні та перспективні завдання керівництва факультету та університету, роблячи внесок у розвиток сфери вищої освіти та науки України.     

News by date

By Category