6 грудня 2019 року на базі кафедри економіки і підприємництва ХНАДУ відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та пе

6 грудня 2019 року на базі кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету відбулася ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва».

Для участі у конференції було подано тези доповідей учасниками з наступних закладів освіти: Харківський національний автомобільно-дорожній університет; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця; Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи»; Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка; Харківський національний університет будівництва та архітектури; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Український державний університет залізничного транспорту; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Київський національний університет технологій та дизайну; Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ; Придніпровська державна академія будівництва та архітектури; Луцький національний технічний університет; Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж; Business School Middlesex University (London).

Робота конференції передбачала проведення пленарного засідання та роботу учасників у 7 секціях: «Економіко-правові засади розвитку підприємництва в сучасних умовах», «Інноваційно-інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва», «Соціально-економічні аспекти провадження підприємницької діяльності», «Проблеми і перспективи розвитку міжнародного підприємництва», «Облік, аудит і оподаткування діяльності суб’єктів підприємництва», «Менеджмент і маркетинг як основа розвитку підприємництва», «Управління економічною діяльністю в сфері фізичного виховання та спорту».

За результатами роботи конференції сформовано матеріали і резолюцію, які містять новітні підходи до формування науково-методичного забезпечення розвитку підприємництва як основи економічного розвитку.

Новини за датою

Новини за тегами

За категорією