Ву Дик Мінь

(громадянин В'єтнаму)

Тема дисертації: "Підвищення ефективності організації дорожнього руху в транспортних районах міста"

галузь знань: 27 "Транспорт"
спеціальність: 275 "Транспортні технології (за видами)"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2021 р. № 1296 "Про утворення спеціалізованих вчених рад для присудження ступеня доктора філософії, внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України"

Голова ради:
1. Абрамова Людмила Сергіївна, д.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Рецензенти:
2. Вдовиченко Володимир Олексійович, д.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
3. Птиця Геннадій Григорович, к.т.н., доцент, Харківський національний автомобільно-дорожній університет
Опоненти:
4. Гюлєв Нізамі Уруджевич, д.т.н., професор, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова
5. Музильов Дмитро Олександрович, к.т.н., доцент, Державний біотехнологічний університет 

Зауваження та звернення можуть надаватися в друкованому або електронному вигляді. Вони обов’язково підписуються автором, а підпис засвідчується печаткою установи в якій працює науковець, який підписав зауваження на дисертацію.

Зауваження на дисертацію та звернення інших осіб направляються за адресою:
– в друкованому вигляді – Спеціалізована вчена рада ДФ 64.059.002 (голова Абрамова Л.С.), кімната 208, вул. Ярослава Мудрого, 25, м. Харків, Україна, 61002;
– в електронному вигляді (відскановані) – svr_phd_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net