Про подання претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим ученим у 2023 році

Постановою Верховної Ради України від 05 лютого 2019 року № 2675-VIII «Про Премію Верховної Ради України для молодих учених» (далі – Постанова) засновано 50 премій Верховної Ради України молодим ученим. 

Вимоги до претендентів:

  • Претендентам на присудження Премії станом на 1 квітня включно року проведення конкурсу має бути до 40 років включно (доктор наук), або до 35 років включно (не нижче другого (магістерського) рівня, не має наукового ступеня доктора наук).
  • Колектив претендентів на присудження однієї Премії не може перевищувати чотирьох осіб.
  • Премія може присуджуватися авторові (колективу співавторів) один раз.
  • На здобуття Премії можуть висуватись наукові роботи, опубліковані у закінченій формі не пізніше ніж у попередньому до їх висунення році.
  • Робота (реферат), складається з наукових публікацій автора(ів) та має містити виключно ті публікації, які висунуті на присудження Премії з даними про цитування: монографії (одноосібні/ колективні); підручники/ посібники/ методики тощо (з позначенням конкретного видання); статті (у НМБ, фахові та ін.); матеріали конференцій/ тези; патенти; авторські свідоцтва; інші публікації.
  • При повторному представленні роботи на Премію її висунення та оформлення документів проводиться знову, при зазначенні що нового містить робота.
  • Розмір Премії становить 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня року, наступного за роком подання робіт на отримання Премії.

Кандидатури молодих вчених для подання на отримання вищезазначеної Премії у форматі:
ПІБ/ посада/ назва опублікованої наукової роботи/ контактні дані, прохання подавати на електронну адресу sci_khadi@remove-this.ukr.remove-this.net до 13.01.2023.

З Інструкцією з оформлення і подання документів на присудження Премії можливо ознайомитися за посиланням: https://kno.rada.gov.ua/documents/pr_scient/n_ak/


Nach oben