Вітаємо Лапонога Даниїла Віталійовича з присудженням ступеня доктора філософії з економіки

Кафедра економіки і підприємництва вітає випускника аспірантури ХНАДУ за ОНП «Економіка» Лапонога Даниїла Віталійовича з присудженням ступеня доктора філософії з економіки відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань» від 7 квітня 2022 року.

Бажаємо Даниїлу Віталійовичу міцного здоров’я, мирного неба та подальших наукових звершень!

Примітка. Дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії з економіки на тему «Розвиток державно-приватного партнерства на підприємствах автотранспорту» Лапоног Даниїл Віталійович захистив 28 грудня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради ДФ 64.089.017 у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова. Науковий керівник: Шевченко Інна Юріївна, декан факультету управління та бізнесу ХНАДУ, д.е.н., доцент.    


Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie