РОБОТА АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ НА КАФЕДРІ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ І РЕМОНТУ МАШИН

З 29 до 31 травня 2019 р. відповідно до наказу МОН України № 462-Л від 07 травня 2019 р. на кафедрі технології машинобудування і ремонту машин працювала експертна комісія з акредитації напряму підготовки бакалаврів 6.050501 «Прикладна механіка».

Голова комісії:

Рудь Віктор Дмитрович − професор кафедри прикладної механіки Луцького національного технічного університету, доктор технічних наук, голова комісії.

Член експертної комісії:

Вірич Світлана Олександрівна − завідувач кафедри прикладної механіки Державного вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», кандидат технічних наук, доцент.

На розгляд комісії були надані необхідні документи для здійснення аналізу фактичного стану навчально-методичного, кадрового, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу, організації освітньої, наукової, виховної та профорієнтаційної роботи.

Після роботи комісією було сформовано відповідні висновки.

На підставі поданих на первинну акредитацію матеріалів та перевірки на місці результатів діяльності, експертна комісія вважає за необхідне акредитувати у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті підготовку фахівців напряму підготовки бакалаврів 6.050501 «Прикладна механіка».

Nachrichten nach Datum

Tag Nachrichten

Nach Kategorie