Склад інформаційно-обчислювального центру

Лабораторія інформаційних технологій і обчислень (ЛІТіО) є структурним підрозділом Інформаційно-обчислювального центру (ІОЦ).

Будучи структурним підрозділом ХНАДУ, ЛІТіО повністю підтримує сферу якості з освітньої і наукової діяльності університету.

Лабораторія виконує наступні роботи:

 • Обслуговування навчального процесу та наукових робіт системним та спеціалізованим програмним забеспеченням через локальну мережу ХНАДУ;

 • Вивчення ринку освітніх програмних засобів, організіція закупівель для ХНАДУ ліцензійного програмного забеспечення та облік його використання (за останні часи університетом була придбана ліцензія на навчальні курси з інформаційних технологій компанії Microsoft, крім цього купувалися продукти класу автоматизованого проектування по механічним, будівельним і економічним напрямам: «AUTOCAD 2014», «MATLAB», 
  «1С: Підприємство» та багато іншого);

 • Моніториг ринку комп’ютерної техніки та послуг, використання їх для підтримки комп’ютерного оснащення університету в робочому стані, відповідному до сучасних вимог. Паспортизація та облік комп’ютерного обладнання, програмного забезпечення. Використання новітніх інформаційних технологій для якісного технічного супроводу навчальних освітянських та наукових процесів;

Лабораторія ЛІТіО здійснює всілякий облік комп’ютерного і програмного забезпечення та послуг, які надаються студентам та викладачам університету. Проводить заходи щодо розширення використання технічних засобів у навчальному процесі. Впроваджує нові технології для забезпечення якісного і сучасного супроводу викладацької роботи. Підтримує і постійно вдосконалює технічні засоби, забезпечує програмний супровід усіх ланок діяльності ХНАДУ.

Лабораторія телевізійних та відеокомунікаційних технологій

Лабораторія телевізійних та відеокомунікаційних технологій створює мультмедійну продукцію для потреб навчального закладу та йде в ногу з технологіями у сфері медія послуг. Працівники лабораторії відстежують нові віяння і вишукують можливості для ознайомлення і роботи з новітнім обладнанням та новими медіа технологіями.

Також працівники лабораторії беруть участь у всеукраїнських проектах з організації демонстраційної діяльності, зокрема зйомки, відео контенту, а також створення за допомогою 3-D програм фотореалістичного відео для показу його на будь-яких поверхнях.

У процесі роботи використовується цифрова відеопультова і відеокодери для забеспечення відеоконференцій, презентацій з он-лайн трансляцією у високій якості.

Завдяки цієї лабораторії була проведена велика робота над створення фільму до 85-річчя ХНАДУ з використання новітньої техніки для зйомок і монтажу. У планах на майбутнє є створення бази відео з демонстрацією докладної технології всіх етапів будівництва та експлуатації автомобільних доіг.

Лабораторія телевезійних і відео комунікаційних технологій брала участь у створенні та проведенні ряду конференцій і презентацій з трансляцією всієї конференції он-лайн на сайті Youtube.

Відділ технічних засобів навчання

Сучасне життя університету неможливо уявити без інформаційних технологій, більш того кожну сферу окремої діяльності супроводжує комп’ютерна техніка. Тому будь-які комп’ютери вимагають обслуговування та всебічної технічної підтримки. Крім комп`ютерів в університеті використовують значний парк додаткового устаткування. Це принтери, сканери, багатофункціональні пристрої, мультимедійні проектори. Відділ технічних засобів навчання організовує, розвиває та підтримує роботоздатність мультимедійних засобів навчання. Забезпечує побудову кабельних комунікацій інтернет, телебачення і відеоспостереження, також оснащує технічними засобами навчальні семінари, конференції та інші заходи університету.

Завдяки відділу вчасно обслуговуються, встановлюються та ремонтуються електронна техніка яка присутня по всьому університеті, надаються консультації викладачам по впровадженню в учбовий процес сучасного мультимедійного обладнання.

Обчислювальний центр

Робота обчислювального центру складна та багатогранна: зміна поколінь обчислювалної техніки, перехід на нові операційні систем і пакети прикладних програм вимагає постійного підвищення кваліфікації співробітників, сумлінності, відповідальності та відданості своїй справі. Рішення низки завдань, що стоїть перед обчислювальним центром університету, було б неможливе без самовідданої праці керівника та колективу співробітників.

До цього підрозділу відносяться сектора:

 • Сектор програмування;
 • Сектор мережевих технологій.

Сектор програмування

Сектор програмування виконує роботи по якісному і своєчасному обслуговуванню інформаційного простору університету, навчальних та супутніх інформаційних потоків, інтеграції їх у бази даних Міністерства освіти і науки України.

Супроводжується і вдосконалюється унікальна розробка АСУ ВНЗ АІСТ, яка дозволила автоматизувати роботу багатьох підрозділів університету, деканатів, кафедр, відділу кадрів, планового відділу, військово-мобілізаційного підрозділу, відділу організації сприяння працевлаштуванню студентів, бібліотеки та ін.

Ведеться адміністративна та організаційна робота з автоматизованою системою накопичення, обробки, збереження та захисту даних, розробленої Міністерством України – базою даних «ЄДЕБО» (Єдина Державна Електронна База з питань Освіти).

Розробляються і супроводжуються власні програмно – інформаційні комплекси, такі як «Диплом», «Оплата студентів в гуртожитку», «Контингент Студентів», «Розклад занять» та ін.

Супроводжуються програми «Розрахунок стипендії студентів», «Education» (студентські квитки), «M.E.DOC» (бухгалтерська програма), прикладні програми казначейства України та ін.

Здійснюється якісний супровід бухгалтерської діяльності, підтримується робота мережевої програми 1С для ведення бухгалтерії. Успішно здійснюється супровід послуг доступу в Інтернет і мережу університету.

Весь комплекс програмного забезпечення, яке супроводжується співробітниками сектору програмування, що є невід'ємною частиною успішного функціонування всіх підрозділів ХНАДУ, системою, яка автоматизує і упорядковує інформаційні та організаційні процеси університету.

Сектор мережевих технологій

Сектор мережевих технологій створює умови для стабільної роботи мережі університету, головним завдання є налаштування й адміністрування роботи серверів, що забезпечують підтримку функціонування самої мережі. Також забезпечує адміністрування електронної пошти, моніторинг інформації з сайтів Міністерства освіти і науки України та інших освітянських сайтів, забезпечення керівництва та усіх підрозділів університету оперативною інформацією та багатьох інших комплексів. Зокрема особлива увага приділяється заходам з антивірусного захисту всього комп’ютерного забезпечення ХНАДУ.

Комп’ютерна мережа охоплює усі навчальні корпуси та гуртожитки, побудовані волоконні канали зв’язку, які з’єднують як внутрішні навчальні ресурси університету, так і доступ до інформаційних ресурсів, розміщених в глобальній мережі Internet. Ведуться роботи з переведення на більш сучасні протоколи передачі даних в Internet(Ipv6).

Зниження працездатності комп’ютерного парку в якійсь мірі компенсується розвитком доступу до інформаційних ресурсів через мобільні пристрої, використовуючи Wi-Fi покриття університету, яке було створене за допомогою цього сектора. На сьогоднішній момент доступ до інтернету в університеті регулюється програмним шляхом за допомогою додатка WEBsurfer. Потужність каналів доступу дозволяє надати співробітникам безлімітний швидкісний Інтернет.

АСУ-ВНЗ. Автоматизирована інформаційна система (тіпова) АІСТ

У ХНАДУ розроблена і функціонує автоматизована інформаційна система АІСТ (надалі за текстом - Система). Система АІСТ призначена для автоматизації традиційних інформаційних технологій і являє собою типове інтегроване рішення в області автоматизації служб університету. Система реалізує концепцію розподілених баз даних і орієнтована на роботу в локальної обчислювальної мережі (ЛОМ).

Фізична структура баз даних (БД) відповідає СУБД CDS / ISIS (ЮНЕСКО).

Орігінальне програмне забезпечення Системи написано в середовищі програмування Delphi з використанням бібліотеки ISIS32.DLL (Bireme, Бразилія).

Система підтримує два програмні комплекси:

 • Комплекс НТБ-ВНЗ - автоматизація бібліотечних процесів.
 • Комплекс АСУ-ВНЗ - автоматизація служб університету.

Кожна підсистема, що входить до їх складу, повністю функціональна і може бути використана як в автономному режимі, так і в складі комплексу.

Внутрішньосистемний формат бібліографічних даних базується на міжнародному форматі UNIMARC.

Оперувати складними бібліографічними даними і створення алгоритмів їх обробки заклали основу технології проектування БД, що входять в єдиний інформаційний простір (ЕІП) ВНЗ та складових його інформаційні ресурси. Це дозволило створити типове інформаційне та програмне забезпечення підсистем АСУ-ВНЗ з єдиним підходом до їх розробки і комплексного використання інформаційних ресурсів.

Всі підсистеми АСУ-ВНЗ: КАДРИ-ППС, КАДРИ-УВП, СТУДЕНТ, ВІЙСЬККОМАТ, СПЕЦІАЛІСТ, СТАНДАРТ, МАТЕРІАЛИ, ДЕКАНАТ - розроблені за єдиними правилами, з використанням єдиного механізму управління і обробки даних, із застосуванням єдиної техніки введення та подання. Створення програмно-технологічних засобів з єдиним підходом до управління даними дозволило суттєво оптимізувати процес підключення нових об'єктів автоматизації за рахунок використання розроблених раніше адаптованих рішень. В даний час автоматизовані всі види робіт з ведення особистих справ студентів, збору статистичної інформації, оперативного обліку руху контингенту студентів відповідно до наказів, формування відомостей і т.п., що значно збільшило ефективність використання інформаційних ресурсів, що впливають на якість діловодства.

У технології формування єдиного інформаційного простору, реалізованої в Системі, розроблено дворівневе управління інформаційними ресурсами, де на першому рівні інтегрована середа представлена у вигляді набору розподілених БД (РаБД), спроектованих з урахуванням функціональних вимог конкретних об'єктів автоматизації (структурних підрозділів ВНЗ), а на другому рівні забезпечено взаємодію між собою РаБД в режимі синхронізації.

Застосування техніки репліцірованія даних значно знижує завантаження трафіку ЛОМ та істотно розширює функціональні можливості Системи.

Гнучке управління інтегрованими ресурсами забезпечує можливість включення в процес комп'ютеризації нових об'єктів автоматизації без порушення цілісності інформаційного простору.

В даний час система АІСТ:

 • Дозволяє підтримувати будь-яку кількість БД, зареєстрованих на сервер баз даних, і надає користувачеві індивідуальний набір сервісних засобів, з урахуванням прав доступу до інформації;
 • Не має принципових обмежень на кількість користувачів і надає кожному з них інтерфейс з індивідуальним набором режимів обробки даних;
 • Підтримує технологію автоматизованого формування словників, що забезпечують прямий пошук по будь-якими елементами опису БД та їх поєднань;
 • Надає набір шаблонів для виконання звітних документів, а також середу генератора екранних форм для формування вихідних документів різної складності;
 • Підтримує режими експорту - імпорту даних, що дозволяють здійснювати інтеграцію з іншими програмними продуктами, а також має у своєму розпорядженні засобами сполучення з програмами MicrosoftOffice.

Однією з головних характеристик системи є її відкритість. Повние відділення програмного коду від структури представлення інформації в БД дає можливість постійно покращувати експлуатаційні характеристики Системи, уточнювати дані, вводити додаткові реквізити, підключати нові БД - все це робиться без втручання в програмне середовище Системи. Впровадження на механічному факультеті найбільшою в АСУ-ВНЗ підсистеми ДЕКАНАТ і перехід від традиційної форми впровадження навчальних планів до подання їх у БД відкрили шлях для виконання широкого кола завдань, пов'язаного з підтриманням навчального процесу:

 • Облік відвідуваності і формування підсумкових показників за будь-який заданий відрізок часу;
 • Отримання різної зведеної інформації, що включає відсоток абсолютної і якісної успішності, середній бал успішності з групи, курсу, спеціальності, факультету;
 • Формування даних для рейтингових показників з демонстрацією успішності у вигляді різних діаграм і графіків;
 • Отримання даних для автоматизованого формування вкладишів до дипломів;
 • Контроль відповідності навчального плану державному стандарту;
 • Підтримання роботи державної атестаційної комісії та ін.

Організація ЕІП дозволяє відкрити доступ до довідково-інформаційних ресурсів, що поставляються з центральних баз даних, всім працівникам кафедр та деканатів без обмежень. Сьогодні до складу ресурсів ЕІП входить більше 40 різних БД. З системою регулярно працюють більше 60 користувачів.

Подальше розширення сфери використання Системи можливо тільки за умови розробки та впровадження комплексу організаційно-технічних заходів, що забезпечують взаємодію підрозділів при створенні та експлуатації АСУ. Ознайомитися з електронною версією "АІСТ. Загальний опис системи" можна у секторі автоматизації НТБ ХНАДУ (ауд.329).

Розробники Системи: Крюкова Галина Сергіївна gala(at)khadi.kharkov(dot)ua, Асаенко Ірина Миколаївна ain(at)khadi.kharkov(dot)ua.

Спеціальні пропозициї від Microsoft

DreamSpark Premium - це програма, яка надає пільгове програмне забезпечення від корпорації Microsoft. Для студентів, аспірантів та викладачів ХНАДУ DreamSpark Premium  дозволяє отримати операційні системи та інші програми Microsoft безкоштовно. Для отримання особистої підписки DreamSpark Premium, Вам необхідно зареєструватися на сайті, для цього треба заповнити форму запиту, після чого, протягом доби, Вам прийде відповідь  від нашого адміністратора на Вашу електронну адресу, вказану у формі.

 

 Зареєструвавшись в DreamSpark Premium, Ви можете абсолютно безкоштовно користуватися ліцензійними, зручними для Вас, продуктами від Microsoft і бути в курсі останніх нововведень у галузі інформаційних технологій.