Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові видання
Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 24-05-2019

Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

ДО УВАГИ АВТОРІВ

Запрошуємо до публікації наукових статей у 85 випуску Вісника Харківського національного автомобільно-дорожнього університета.
Умови публікації та інформація щодо тематики статей знаходяться за посиланням: http://bulletin.khadi.kharkov.ua/about/submissions#authorGuidelines


Збірник наукових праць «Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету» (до 25 січня 2002 р. «Вісник ХДАДТУ») видається з 1994р. (Свідоцтво про держ. Реєстрацію КВ № 395 від 2.02.1994).

ISSN 2521-1773 (Online), ISSN 2219-5548 (Print)

Сайт журналу з 01.01.2018 р.
http://bulletin.khadi.kharkov.ua/

У збірнику друкуються статті про наукові розробки і дослідження в галузях машинобудування, матеріалознавства, дорожнього будівництва. Розглядаються проблеми ергономіки, мехатроніки, логістики, організації навчання спеціальних дисциплін у вищій школі. 

Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної і дорожньо-будівельної галузей.

Засновники
: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Північно-Східний науковий центр транспортної академії України.

Головний редактор:  Хоботова Еліна Борисівна, докт. хім. наук, професор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів та хімії ім. М.І. Волкова, ХНАДУ.

Заступник головного редактора: Батракова Анжеліка Геннадіївна,  докт. техн. наук, доцент, завідувач кафедри проектування доріг, геодезії та землеустрою, ХНАДУ.

Відповідальний секретар: Маляр Володимир Володимирович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім.М.І. Волкова, ХНАДУ.

Члени редколегії:

Туренко Анатолій Миколайович, докт. техн. наук, професор, ректор, ХНАДУ; Богомолов Віктор Олександрович,  докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи ХНАДУ; Клец Дмитро Михайлович, докт. техн. наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи ХНАДУ;
Батигін Юрій Вікторович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри фізики, ХНАДУ; Бешенцева Оксана Анатоліївна, канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, ХНАДУ; Бондаренко Володимир Васильович, канд. пед. наук, доцент, професор кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки, ХНАДУ; Бугаєвський Сергій Олександрович, канд. техн. наук, доцент, декан дорожньо-будівельного факультету, ХНАДУ; Вдовиченко Володимир Олексійович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій, ХНАДУ; Венцель Євген Сергійович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри будівельних та дорожніх машин ім. А.М. Холодова, ХНАДУ; Волков Володимир Петрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технічної експлуатації і сервісу автомобілів ім. М.Я. Говорущенка, ХНАДУ; Воронков Олександр Іванович, докт. техн. наук, доцент, професор кафедри двигунів внутрішнього згорання, ХНАДУ; Глушкова Діана Борисівна, докт. техн. наук,доцент, завідувач кафедри технології металів і матеріалознавства ім. О.М. Петриченка, ХНАДУ; Горбачов Петро Федорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри  транспортних систем і логістики, ХНАДУ; Гурко Олександр Геннадійович, докт. техн. наук, доцент, професор кафедри автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, ХНАДУ; Даценко Віта Василівна, канд. хім. наук, доцент, доцент кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім.М.І. Волкова, ХНАДУ; Дяченко Світлана Степанівна, докт. техн. наук, професор, професор-консультант кафедри технології машинобудування і ремонту машин, ХНАДУ; Золотарьов Віктор Олександрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім.М.І. Волкова, ХНАДУ; Жданюк Валерій Кузьмович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри будівництва і експлуатації автомобільних доріг ім. О.К. Біруля, ХНАДУ; Кириченко Ігор Георгійович, докт. техн. наук, професор, декан механічного факультету, ХНАДУ; Клименко Валерій Іванович, канд. техн. наук, професор, завідуючий кафедри автомобілів ім. А.Б. Гредескула, ХНАДУ; Колодяжний Володимир Максимович, докт. ф-м. наук, професор, професор кафедри інформатики і прикладної математики, ХНАДУ; Подригало Михайло Абович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри технології машинобудування і ремонту машин , ХНАДУ; Полярус Олександр Васильович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри метрології і безпеки життєдіяльності, ХНАДУ; Нікітіна Тетяна Борисівна, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри природничих і гуманітарних дисциплін, ХНАДУ; Саєнко Наталія Віталіївна, докт. пед. наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов, ХНАДУ; Солодов Валерій Григорович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри теоретичної механіки і гідравліки, ХНАДУ; Толмачов Сергій Миколайович, докт. техн. наук, професор, професор кафедри технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії ім.М.І. Волкова, ХНАДУ; Янютін Євген Григорович, докт. техн. наук, професор, професор-консультант кафедри деталей машин та теорії механізмів і машин, ХНАДУ; Величко Геннадій Вікторович, канд. техн. наук, головний конструктор СП «Кредо-Диалог», Мінськ; Golovashchenko Sergey Fedorovich, Ph.D., Technical Leader Manufacturing Research Department, Ford Research & Advanced Engineering Research and Innovation Center, USA; Hartmut Beckedahl, Dr.-Ing, prof, Bergische Universität Wuppertal, Institute of Pavement Construction and Pavement Design, Germany; Igors Tipans, Dr., Deputy Rector for International Academic Cooperation and Studies, Riga Technical University, Institute of Mechanics, Latvia; Ireneusz Zbicinski, Ph.D., prof., Department of heat and mass transfer, Technical University of Lodz, Poland; Laurinavicius Alfredas, Dr., prof., vice-rector, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania;
Mikhailenko Vladimir S., Dr., prof., Pusan National University, Plasma Research Center, Busan, South Korea; Prentkovskis Olegas, Dr., prof., Dean of faculty of Transport engineering, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; Puodziukas Virgaudas, Dr., assos. prof., head of department of Roads, Vilnius Gediminas Technical University, Lithuania; Radovskiy Boris S., prof. consultant, Radnat Consulting, Irvine, United States; Roland Lachmayer, Ph.D., Dr.-Ing, Leibniz Universität, Hannover, Institute of product development, Germany; Teltayev Bagdat Burkhanbaiuly, Dr., prof., Kazakh Academy of Transport and Communicationa, Kazakhstan; Tyrsa Vira, Dr., prof. Baja California Autonomous University, Mexico; Sidi Mochammed Senouci, Ph.D., prof., Institut Superieur Automobile et Transport, France; Tropina Albina Albertovna, Dr., prof., Texas A and M University, Department of Aerospace Engineering, United States; Vrublevsky Aleksandr Nikolaevich, prof., D. Sc., University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland.

Представлення у системах реферування: видання відображається в реферативних базах даних Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, Google академіяeLIBRARYCYBERLENINKA, ВИНИТИIndex CopernicusGoogle scholar

Рецензування: Рукописи усіх статей проходять обов’язкове закрите незалежне рецензування, за результатами якого редколегія приймає висновок щодо можливості їх друкування у збірнику наукових праць.

Оплата публікації:
Згідно до наказу ХНАДУ № 69 від 17 травня 2018 р. збірник наукових праць «Вісник ХНАДУ» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.


Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:
  - для усіх авторів 19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;
  - виключно для авторів – працівників ХНАДУ вартість усієї статті - 19,37 грн. з ПДВ (незалежно від кількості сторінок) плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ. Загальна вартість усієї статті для авторів та студентів університету складає 71,21 грн.;
  - вартість публікації статті, що написана студентом одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету;
  - стаття, що написана спільно працівником(ами) ХНАДУ і особою(ами), яка(і) не працюють в ХНАДУ   19,37 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4. Сума статті залежить від кількості сторінок плюс сума за ідентифікатор DOI - 51,84 грн. з ПДВ;.

У якості авторського гонорару за друкування статті у збірнику автор(и) отримують один примірник  незалежно від кількості авторів.

Основні параметри:періодичність - 4 рази на рік; мови видання - українська, російська, англійська;обсяг - до 15 ум. друк. аркушів; тираж - 100 примірників; географія розповсюдження - Україна та країни СНД.

Адреса редакції: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул. Ярослава Мудрого (Петровського), 25, Харків, Україна, 61002
Тел.: (057) 707-3799
E-mail: rio@khadi.kharkov.ua

 

Назад     Автомобільний транспорт    Економіка транспортного комплексу