Ви тут: Публічна інформація
Русский
English
Deutsch
Français
четвер, 19-07-2018

Для подання інформаційного запиту:

 

Адреса: 61002, Україна, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25

Тел. (380-57) 700-38-66,

Факс: (380-57) 700-38-65

E-mail: admin(at)khadi.kharkov(dot)ua

Експертні висновки

ВИСНОВКИ експертної комісії Міністерства освіти і науки України щодо чергової акредитації діяльності з надання освітніх послуг у сфері вищої освіти щодо підготовки фахівців з напряму підготовки 6.050202 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (спеціальності 151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології) освітнього ступеню бакалавр у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
Детальніше...

Шановні колеги! Зверніть увагу!

 
- Стандарт СТВНЗ 9.1-01:2017 "Норми часу для планування і обліку навчальної, методичної, наукової і організаційно-виховної роботи НПП ";
 
- Стандарт  СТВНЗ 43.1-02:2017 "Екзаменаційна комісія. Порядок створення та організація роботи"
 
- "Додатки для Екзаменаційних комісій"  
 
розміщені  у розділі "НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ".

Публічна інформація

Згідно Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Рекомендації  Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо подання інформаційного запиту