Ви тут: Аспірантура та докторантура / Аспірантура
Русский
English
Deutsch
Français
неділя, 16-12-2018

Прийом документів на конкурс до аспірантури за адресою:

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  кімната № 207,

 тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Аспірантура

Аспірантура ХНАДУ готує науково-педагогічних і наукових фахівців для здобуття ступеня доктора філософії, з відривом і без відриву від виробництва.

До аспірантури на очну (денна, вечірня) та заочну форми навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії на конкурсній основі приймаються особи, які здобули ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. 

Підготовка в аспірантурі університету здійснюється за рахунок:

• коштів Державного бюджету України - за державним замовленням;

• коштів  юридичних  та  фізичних  осіб  (на  умовах  контракту)  –  понад

державне замовлення.

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

• міжнародних договорів України та/або міжнародних програм обміну;

• на підставі договорів, укладених між університетом та вищими навчальними закладами (науковими установами) інших країн, щодо обміну вченими чи академічної мобільності;

• за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Вартість перебування в аспірантурі на умовах контракту за один рік навчання:

- очна форма 12300 грн.

- заочна форма 9600 грн.