Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові видання
Русский
English
Deutsch
Français
п'ятниця, 24-05-2019

Економіка транспортного комплексу

Збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» видається з 2002 р. Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 6387 від 24.07.2002 р.

У збірнику розглядаються загальноекономічні питання розвитку транспортної системи України, особлива увага приділяється розгляду економічних проблем розвитку автомобільного транспорта та автомобільно-дорожнього господарства. 

Розрахований на наукових працівників, студентів та здобувачів наукових ступенів, спеціалістів транспортного комплексу України.

Збірник внесено до переліку фахових видань з економічних наук ВАК України (постанова президії ВАК України від 18 листопада 2009 р. №1-05/5)

Друкована версія: ISSN 2225-2304
Онлайн версія: ISSN 2225-2444

Сайт журналу: http://etk.khadi.kharkov.ua/

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Головний редактор: д.е.н., проф. Криворучко О.М.

Заступник головного редактора: д.е.н., проф. Дмитрієв І.А.
Відповідальний секретар: д.е.н., проф., академік транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України  Шинкаренко В.Г. 

Члени редколегії: В. Л. Дикань, Д. О. Горєлов,  В.В. Маліков, Є. М. Сич, І.М. Ананко, Д.В. Бабич, Н.В. Якименко. 

Представлення у системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних  Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, eLIBRARY,  CYBERLENINKA, Index CopernicusDRJI.

Основні параметри:

періодичність - 2 рази на рік;
мови видання - українська, російська;
обсяг - до 15 ум. друк. арк.;
тираж - 100 примірників;
географія розповсюдження - Україна та країни СНД.

Оплата публікації: Згідно до наказу ХНАДУ №54 від 16 квітня 2009р. збірник наукових праць «Економіка транспортного комплексу» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.

Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:

- для усіх авторів 16,81 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4;
- виключно для авторів – працівників ХНАДУ 15,0 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4, автор фінансує лише 2 сторінки, решту сторінок фінансує університет;
- вартість публікації статті, що написана студентом одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету;
- стаття, що написана спільно працівником (ами) ХНАДУ і особою (ами), яка (і) не працюють в ХНАДУ 16,81 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4.
У якості авторського гонорару за друкування статті у збірнику автор(и) отримують один примірник незалежно від кількості авторів.

Адреса редакції:

Харківський національний автомобільно-дорожній університет,

вул. Петровського, 25, м. Харків, 61002, Україна.

Тел.: (380-57) 707-37-99

E-mail: rio(at)khadi.kharkov(dot)ua

Назад       Вісник ХНАДУ      Автомобільний транспорт