Ви тут: Наука / Науково-дослідна частина / Наукові видання
Русский
English
Deutsch
Français
вівторок, 25-09-2018

Автомобільний транспорт

Збірник засновано в 1998 р. і присвячено вирішенню проблем удосконалення та розвитку автомобільного транспорту України, обміну досвідом проведення наукових досліджень, експериментальної діяльності вчених за наступними напрямами:  автотранспортні засоби; перспективні двигуни внутрішнього згоряння; транспортні системи; мехатроніка транспортних машин і систем; безпека дорожнього руху; загальні проблеми транспортних засобів.
Збірник розрахований на науковців, викладачів, студентів, інженерів автотранспортної галузі.
Свідоцтво про держ. реєстрацію КВ № 3275 від 02.06.1998 р.
ISSN 2219-8342 (Print), ISSN 2309-981X (Online) 

Сайт журналу: http://at.khadi.kharkov.ua/

Засновник: Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
Головний редактор: д.т.н., проф., академік транспортної академії України, заслужений діяч науки і техніки України Туренко А.М.
Заступники головного редактора:  д.т.н., проф. Абрамчук Ф.І., д.т.н., проф. Алексієв О.П., д.т.н., проф. Подригало М.А.
Відповідальний секретар: к.т.н., доц. Гурко О.Г.

Члени редколегії: Абрамов Ю.О., Бажинов О.В., Батигін Ю.В., Батракова А.Г., Богомолов В.О., Волков В.П., Волосюк М.А, Гнатов А.В., Горбачов П.Ф.,  Грицук І.В., Клименко В.І., Наглюк І.С, Нагорний Є.В., Полянський О.С., Роговий А.С., Солодов В.Г., Шуклінов С.М., Тропіна А.А., Каніло П.М., Михайленко В.С., Янютін Є.Г, Х. Бекедаль, І.Тіпанс, І. Збічинський, Р. Лахмайер, С. Головащенко.,С. М. Сенуки, А. Лауринавічюс, О. Прентковскис, Г. Гарбинчюс, Г. Висялга, В. Пуоджюкас, Врублевський О.М. 

Представлення у системах реферування: видання відображається в реферативній базі даних Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського НАН України, eLIBRARY,  CYBERLENINKA,  ВИНИТИDOAJ, Index Copernicus Google scholar

Основні параметри:
періодичність - 2 рази на рік;
мови видання - українська, російська, англійська;
обсяг - до 15 ум. друк. арк.;
тираж - 100 примірників;
географія розповсюдження - Україна та країни СНД.

Оплата публікації:
Згідно до наказу ХНАДУ №54 від 16 квітня 2009р. збірник наукових праць «Автомобільний транспорт» є некомерційним науковим виданням призначеним для вільного доступу. Автори лише компенсують витрати на публікацію статті.
Загальна вартість за виконання верстки, редагування, правки, коректури, роздрукування і розміщення статті у збірнику складає:
   - для усіх авторів 16,81 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4;
  - виключно для авторів – працівників ХНАДУ 15,0 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4, автор фінансує лише 2 сторінки, решту сторінок фінансує університет;
  -вартість публікації статті, що написана студентом одноосібно, повністю компенсується за рахунок коштів університету;
  - стаття, що написана спільно працівником(ами) ХНАДУ і особою(ами), яка(і) не працюють в ХНАДУ   16,81 грн. з ПДВ за 1 стор. формату А4.
У якості авторського гонорару за друкування статті у збірнику автор(и) отримують один примірник  незалежно від кількості авторів.

Адреса редакції:
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, вул.Петровського, 25, м.Харків, 61002, Україна.
Тел.: (380-57) 707-37-99
E-mail: rio(at)khadi.kharkov(dot)ua

Пам'ятка авторам (завантажити)

Вимоги до списку лiтератури (завантажити)

Шаблон оформлення статей (завантажити)

Назад       Вісник ХНАДУ      Економіка транспортного комплексу