Ви тут: Аспірантура та докторантура
Русский
English
Deutsch
Français
вівторок, 19-03-2019

Контактна інформація відділу аспірантури та докторантури ХНАДУ:

м. Харків, вул. Ярослава Мудрого, 25,  кімната № 207,

 тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com  

Аспірантура ХНАДУ - головний крок до майбутнього!

        Переваги навчання у нас:
  • Висококваліфіковані наукові керівники.
  • Відмінна матеріально-технічна та методична база.
  • Розвиток особистості завдяки новим знанням і можливостям, що відкриваються.
  • Придбання універсальних професійних і дослідницьких навичок.
  • Кар'єрний ріст.
  • Приєднання до наукової спільноти.
  • Затребуваність на ринку праці.
  • Науковий ступінь - запорука фінансової стабільності.

Корисні посилання:

Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

Молоді науковці, аспіранти 2-3 року навчання можуть пройти стажування у Корейському інституті науки і технологій.

Міністерство освіти і науки України
Законодавство України
Національна Академія Наук України 
Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського 
Харківська державна наукова бібліотека імені В.Г.Короленка 
Російська Державна Бібліотека імені В.І. Леніна 
Наукометрична база Scopus де проіндексовано 61 українське наукове видання 
Список індексованих журналів на сайте інтегрованої web-платформи Web of Science
Перелік наукових фахових видань України, на сайті МОН України
Перелік електронних фахових видань на сайті Вищої атестаційної комісії України 
Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

Аспірантура та докторантура

Підготовка наукових кадрів в университеті ведетьcя через аспірантуру та докторантуру.

 

 

 

      Проніна Людмила В'ячеславівна
    завідувач аспірантури та докторантури
                Гредасова Ольга Юріївна
старший інспектор аспірантури та докторантури

Підготовка наукових и науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення і відновлення інтелектуального потенціалу країни. Відділ аспірантури в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті був заснований у 1932 році. За роки роботи аспірантури та докторантури було підготовлено багато відомих вчених та науковців. Тільки за останні 25 років в університеті було захищено понад 470 кандидатських та 85 докторських дисертацій. Підготовка кадрів вищого професійного рівня в аспірантурі є одним з пріоритетних напрямків науково-освітньої політики університету.

      Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва. Форми навчання в аспірантурі для отримання наукового ступеня доктора філософії: очна (денна, вечірня) та заочна.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету України (за державним замовленням);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України або міжнародних програм обміну .

В аспірантурі ХНАДУ, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо–науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук, проводиться в рамках поглиблення теоретичних і дослідних знань в сфері обраної спеціальності. 

     Аспірантура дає нові навички, необхідні для працевлаштування і кар'єрного зростання в будь-якій професійній діяльності.

      Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті в 2018 році