Ви тут: Аспірантура та докторантура
Русский
English
Deutsch
Français
середа, 23-05-2018

Підготовка наукових кадрів в університеті ведеться через аспірантуру і докторантуру


Проніна Людмила В'ячеславівна

завідувач аспірантури    

Контактна інформація:

ХНАДУ,  кімната № 207,

тел. (057) 707-37-05

e-mail: aspirant.xadi@gmail.com      

 

     Підготовка наукових и науково-педагогічних кадрів через аспірантуру є одним з основних джерел постійного поповнення і відновлення інтелектуального потенціалу країни. Відділ аспірантури в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті був заснований у 1932 році. За роки роботи аспірантури та докторантури було підготовлено багато відомих вчених та науковців. Тільки за останні 25 років в університеті було захищено понад 470 кандидатських та 85 докторських дисертацій. Підготовка кадрів вищого професійного рівня в аспірантурі є одним з пріоритетних напрямків науково-освітньої політики університету.

     Аспірантура готує науково-педагогічних і наукових фахівців з відривом і без відриву від виробництва, а докторантура з відривом від виробництва.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок:

- коштів державного бюджету України (за державним замовленням);

- коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:

- міжнародних договорів України або міжнародних програм обміну .

     В аспірантурі ХНАДУ, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», підготовка здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо–науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук, проводиться в рамках поглиблення теоретичних і дослідних знань в сфері обраної спеціальності. 

     Аспірантура дає нові навички, необхідні для працевлаштування і кар'єрного зростання в будь-якій професійній діяльності.

      Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті в 2018 році